تصاویر پنل تنظیمات فریم ورک پارسیان

پیش نمایش آپشن پنل ( تنظیمات پوسته ) - در این نوشته، تصاویری از بخش های گوناگون فریم ورک و زیرساخت پوسته ها را به نمایش گذاشته ایم، امکاناتی بی نظیر و بسیار کاربردی که آشنایی با آن خالی از لطف نیست.

 در این نوشته، تصاویری از بخش های گوناگون فریم ورک پارسیان (WPnio)  را به نمایش گذاشته ایم، امکاناتی بی نظیر و بسیار کاربردی که شما به دیدن آن دعوت میکنیم.

 

گزینه ها و آپشن های مدیریت پوسته های پارسیان

 

 

پیش نمایش آپشن پنل ( تنظیمات پوسته )

8234
 3